Tag Archives: Av

Alıntı Defterim: Ortega y Gasset – Avcılık Üstüne

 

Alabalıkların tümünü birden öldürmek için dağdaki akarsuyu zehirleyen balıkçı avcı değildir.

*

Dövüşmek karşılıklı hiddet içerir. Oysa avcılıkta her zaman bir hayvan avlamaya çalışırken diğeri avlanmamaya çalışır. Avlanmak karşılıklı değildir. Böyle olmasının nedeni, iki hayvan arasında yaşamsal düzeyde eşitliği yok sayan bir ilişkinin varlığıdır.

*

…adına avcılık dediğimiz olayın gerçekten oluşması için avlananın kaçıp kurtulma şansının olması, kural olarak kaçabilecek güçte olması gereklidir.

*

Bu durumda devasa olduğu kadar da kaçınılmaz bir çelişkiyle karşılaşmaktayız: İnsanın avlanması avın her zaman kıt olduğu varsayımına dayanmaktadır. Eğer av olağanüstü bollukta bulunsaydı, “avlanmak” adını vererek diğerlerinden ayırdığımız bu garip hayvansal davranış var olmayacaktı. Hava genellikle bol bulunduğundan nefes almak için teknik bir yeteneğe gereksinim yoktur. Dolayısıyla nefes almak, hava avlamak değildir.

*

Sonunda av olayı, hayvanın o güzel postunun kanla lekelenip az önce dipdiri olan gövdesinin ölüm denilen o mutlak felcin pençesine düşmesiyle noktalanır. Her şey yalnızca bunun için miydi diye sorarız kendimize.

*

Ve pek çok hayvan türünün (buna insan da dahil) yemek için öldürmekten başka seçeneği yoktur.

*

…insanların emin olunması olanaksız konularda kendilerini çok emin hissetmeleri kadar beni rahatsız eden bir şey yoktur.

*

…İngilizler bir boğa öldürdüğünde bu eylemin anlamının boğa güreşinde boğa öldürmenin anlamıyla hiçbir benzerliği olmadığı öğrenilebilir.

*

Fayda güden avcılıkta avcının yöneldiği ve değer verdiği gerçek amaç hayvanın ölümüdür. Bunun öncesinde yaptığı her şey bu sonuca ulaşmak için birer araçtır.

*

İlk insan aslında hala bir hayvandı.

*

“Yaşam” demek “burada ve şimdi” demektir; çünkü yaşam burada ve şimdi yapmamız gerekenlerdir.

*

Avcı olan kimse hem çağdaş hem de aynı zamanda on bin yıl önceki insandır.

*

İşte avcı bu tetikte olan insandır, uyanık insan.