Tag Archives: Ayraç 61. Sayı

MUHAFAZAKÂR BİR EDEBİYAT MÜMKÜN MÜ? (Ayraç 61. Sayı)

ayraç 61

MUHAFAZAKÂR BİR EDEBİYAT MÜMKÜN MÜ? *

Giriş

Muhafazakârlık, kavramsal olarak, tarihsel süreç içerisinde çeşitli şekillerde yorumlanan, bugün de durduğu zeminin kaygan olduğu bir kavram olarak görülmektedir. Sözlük anlamı, “tutuculuk” olan muhafazakârlık, “korumak” anlamına gelen muhafaza kelimesinden türemiştir. Bunların ötesinde muhafazakârlık, gündelik hayatta bir dünya görüşü ve/ya siyasi bir ideoloji olarak da bireylerin kendilerini tanımlamak için kullandıkları bir kavramdır. “Muhafazakârlık, insanın akıl, bilgi ve birikim bakımından sınırlılığına inanan, bir toplumun tarihsel olarak sahip olduğu aile, gelenek ve din gibi değer ve kurumlarını temel alan, radikal değişimleri ifade eden sağ ve sol siyasi projeleri reddederek ılımlı ve tedrici değişimi savunan ve siyaseti, bu değer ve kurumları sarsmayacak bir çerçeve içinde sınırlı bir etkinlik alanı olarak gören bir düşünce stili, bir fikir geleneği ve bir siyasi ideolojidir.[1]

Her ne kadar kavramsal olarak bir tanımlama ihtiyacından doğmuş olsa da muhafazakârlığın doldurduğu boşluk, sözlük anlamıyla birebir örtüşmeyen; kültürel, sosyolojik, ekonomik ve/ya felsefi olarak başka kavramlarla (ki bunlar kimi zaman birbirinin zıddı olan kavramlardır) bir arada kullanılan bir şekilde var olur. Muhafazakârlık, çağın gerekleri doğrultusunda, devletler tarafından da siyasi olarak birer kimlik şeklinde kullanılabilir. Ancak bu kimlik, çoğu zaman topyekûn bir tanımlama değil, sadece kültürel bir tanımlama şekli olarak var olur. Öyle ki dünyada pek çok devlet kendilerini sosyal olarak “muhafazakâr” şeklinde tanımlarken, ekonomik olarak “liberal” politikalar izlemektedir. Bu, muhafazakârlık kavramının durduğu kaygan zemini görmek açısından önemlidir. Devletlerin sahiplendiği bu “muhafazakâr” tavır en yoğun biçimde şüphesiz ki kültürel olarak var olur. Bu tavır da, bu yazının sorguladığı nokta olan muhafazakâr sanatın/edebiyatın ne şekilde ve nasıl var olacağı konusunun başlangıcını oluşturur.

[1] ÖZİPEK, Bekir Berat, Muhafazakarlık Nedir?, Köprü Dergisi, S.97, Kış 2007

[…]

* Ayraç Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi’nin Kasım 2014′deki 61. sayısında yayımlanmıştır.

Yazının tamamının PDF haline bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.