Tag Archives: Felsefe

Alıntı Defterim: Cicero – Dostluk

cicero

Akrabalar arasında dostluğu doğuran doğanın ta kendisidir; ama bu dostluk sağlam değildir. Gerçekten de akrabalar arasında yakınlık kaybolabildiği halde, dostlukta hiçbir zaman kaybolmaz: işte bu noktada dostluk akrabalığa üstündür, yakınlık ortadan kalkarsa, dostluk adı da kalkar ama akrabalık sürer. Dostluğun gücü özellikle şundan anlaşılabilir: doğanın insanları birbirine yaklaştırıp meydana getirdiği sayısız insan toplulukları içinde dostluk, o kadar sıkışmış, o kadar dar bir alana sığınmıştır ki, ancak iki veya birkaç kişi tam bir şefkatle birbirine bağlanır.

*

Dostluk mutlu günleri daha aydınlık yapar, felaketleri dağıtıp paylaşarak hafifletir.

*

Çok adil bir insan için adaleti savunmak çok kolay olmuştur.

*
Dostluk için birçoklarındaki para hırsından, olgun insanlar arasındaki mevki ve ün çekişmesinden daha büyük bir felaket olmaz. Bundan çok içli dışlı dostlar arasında büyük pişmanlıklar doğmuştur.

*

Çıkar düşüncesi dostluğu doğurmaz, dostluğun arkasından gelir.

*

Dostlarından hangisinin vefalı hangisinin vefasız olduğunu, artık ne vefalılarına ne vefasızlarına karşılık yapamayacağım bir zamanda öğrendim.

*

… varlık, erk ve nüfuz elde etmiş kimselerin, para ile alınabilecek her şeyi, atları, hizmetçileri, güzel giysileri, değerli vazoları elde edip de dostluğu, deyim yerindeyse hayatın bu en değerli ve güzel süsünü, elde etmemelerinden daha budalaca bir şey var mıdır?

*

Yapılan ve görülen iyiliklerin eş olmasını istemek, dostluğu çok ince ve derin hesapları vurmaktır. Gerçek dostluk daha zengin, daha cömerttir, sanırım aldığından çok vermemekte bu kadar titiz davranmaz: dostlukta yapılanların kaybolmasından, yere taşmasından veya hakkından fazla almaktan korkmamalı.

*

… insanların dostluktan başka her işlerinde çok daha dikkatli olmalarından yakınırdı: Örneğin hepsi ne kadar keçisi, koyunu olduğunu söyleyebilir de dostlarının sayısını bilmez. Keçi, koyun satın alırken bile titiz davranır da, dost seçimine önem vermezler.

*

Belli dost bellisiz işlerde belli olur.

*

Alışkanlığın gücü yalnız canlılarda değil cansız eşyalarda bile kendini gösterir: Uzun zaman oturduğumuz yerleri dağlık ormanlık bile olsa severiz.

*

…iyiliği yapan anmamalı.

*

… herkesin kendini sevmesi, bu sevgiden bir kazanç beklediği için değildir, herkese kendi varlığı değerlidir de ondan.

*

Dostluktan saygıyı kaldıran onun en büyük süsünü kaldırmış olur.

*

Biri göğe yükselip evreni ve yıldızların güzelliğini seyretseydi, bu seyir ona hoş gelmeyecekti, ama yanında, gördüklerini anlatacak bir dostu olsaydı, bundan çok hoşlanacaktı. Evet, doğa yalnızlığı sevmez, hep bir desteğe dayanmak ister:
çok yakın dostlukların en tatlı yanı da budur.

*

Dostunun kalbini açamazsan hiçbir şeye güvenemez, hiçbir şeyden emin olamazsın, sevdiğinden, sevildiğinden bile.

*

Kısa süren her acıya ne kadar büyük olsa da katlanılabilir.

*

cicero - dostluk